O mnie

ADWOKAT

Przemysław Chrulski

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W 2014 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku prawo, gdzie w katedrze postępowania karnego pod patronatem prof. dr hab. Jerzego Kasprzaka napisałem i obroniłem pracę magisterską zatytułowaną „Instytucja sędziego śledczego”.

W trakcie studiów uczestniczyłem w międzynarodowej wymianie studenckiej ERASMUS, studiując między innymi na LCC International University (Kłajpeda) oraz Mykolas Romeris University (Wilno) – Litwa. Studia te pozwoliły mi na zdobycie licznych i ciekawych doświadczeń, a także poszerzenie wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego. Zaowocowały one także zawiązaniem licznych przyjaźni i kontaktów międzynarodowych z prawnikami z różnych krajów Europy.

Już w 2015 roku, bezpośrednio po ukończeniu studiów, zostałem członkiem Izby Adwokackiej w Białymstoku, gdzie w latach 2015 – 2017 odbyłem aplikację adwokacką pod patronatem adw. Artura Pietraszkiewicza. W trakcie aplikacji współpracowałam także z wieloma znanymi kancelariami prawnymi z całej Polski, wykonując w ich imieniu liczne zastępstwa sądowe i pozasądowe, w tym także przed organami ścigania. Powyższe niewątpliwie już na wczesnym etapie pozwoliło mi na zdobycie szerokiego doświadczenia zawodowego uwzględniającego różnorodną charakterystykę poszczególnych stron i uczestników prowadzonych postępowań.

W  roku 2018, będącym rokiem Stulecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, po uprzednim złożeniu egzaminu adwokackiego uzyskałem wpis na listę adwokatów. Od tego okresu prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką.