ADWOKAT

PRZEMYSŁAW CHRULSKI

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.               W 2014 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku prawo, gdzie w katedrze postępowania karnego pod patronatem prof. dr hab. Jerzego Kasprzaka napisałem i obroniłem pracę magisterską zatytułowaną „Instytucja sędziego śledczego”.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów, początkowo jako aplikant a następnie już jako adwokat, dołączyłem do grona członków Izby Adwokackiej w Białymstoku.

W roku 2018, będącym rokiem Stulecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, po uprzednim złożeniu egzaminu adwokackiego uzyskałem wpis na listę adwokatów. Od tego okresu prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką z siedzibą w Suwałkach.

Więcej
a

KANCELARIA – USŁUGI

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KANCELARII

 to w szczególności:

•  PRAWO I PROCEDURA KARNA, PRAWO KARNE WYKONAWCZE,  PRAWO KARNE SKARBOWE ORAZ PRAWO WYKROCZEŃ ORAZ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH,

• PRAWO ORAZ PROCEDURA CYWILNA I GOSPODARCZA,

• PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

• PRAWO PRACY

Więcej

Kancelaria Adwokacka adwokat Przemysław Chrulski